Zwroty i reklamacje

Reklamacja może zostać złożona przez klienta pisemnie na adres:

PASSIONI S.C. RENATA TARGOSZ, MICHAŁ TARGOSZ, SŁAWOMIR KUĆ, ul. Kobierzyńska 20/29, 30-363 Kraków,  NIP: 5521712912 REGON: 122407738.

lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

reklamacje@passioni.pl

 

Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów związanych ze zwrotem towaru.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

Plik do pobrania tutaj.